Zwroty


Jeśli towar, który Państwo zakupią w naszym Sklepie Internetowym, z jakichkolwiek przyczyn nie odpowiada, można go bez problemu odesłać. Po przesłaniu do nas zwracanego towaru zwrócimy pieniądze bezzwłocznie na Państwa rachunek.

Procedura Zwrotu zgodnie z Regulaminem wygląda następująco:

  • Kupujący – konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru, za wyjątkiem produktów wykonanych na indywidualne zamówienie (szytych na miarę). Oświadczenie powinno być wysłane na adres:

Studio Mody Anna Drabczyńska ul. Zaułek 3 43-300 Bielsko-Biała lub na adres poczty elektronicznej mundurki@drabczynska.pl

  • Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik do Regulaminu – do pobrania tutaj.
  • Towar zwracany  powinien być w stanie niezmienionym, z oryginalnie przypiętą metką, prosimy również o dołączenie do wysyłanego towaru faktury oraz numeru rachunku, na który należy zwrócić cenę towaru.
  • Towar zwracany powinien być wysłany na adres:

Studio Mody Anna Drabczyńska ul. Zaułek 3 43-300 Bielsko-Biała